ขายที่ดินแปลงใหญ่ ถมหน้าดินเรียบร้อย พร้อมก่อสร้างได้ทันที